Warunki wynajmu

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wynajmu sprzętu lub zażądania dodatkowych dokumentów.

Dopuszczamy możliwość negocjacji warunków i cen wynajmu.

Procedurę obowiązującą przy kolejnych wynajmach uzależniamy od efektów dotychczasowej współpracy.

Dokumenty niezbędne przy wynajmie narzędzi

Spółki prawa handlowego:

 • Dokumenty rejestrowe:
  • KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
  • NIP
  • REGON
 • Oryginał zamówienia podpisany przez osoby reprezentujące spółkę wymienione w KRS lub inne osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki (konieczny odpis pełnomocnictwa)
 • Upoważnienie do podpisania umowy i odbioru sprzętu dla osób innych niż wymienione w pkt.2
 • Dokument potwierdzający tożsamość osoby podpisującej umowę i odbierającej sprzęt

Spółki prawa handlowego:

 • Dokumenty rejestrowe
  • wypis z właściwego rejestru (nie starszy niż 6m-cy)
  • NIP
  • REGON
 • Oryginał zamówienia podpisany przez dyrektora jednostki budżetowej lub inne osoby posiadające pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu jednostki budżetowej (konieczny odpis pełnomocnictwa)
 • Upoważnienie do podpisania umowy i odbioru sprzętu dla osób innych niż wymienione w pkt2.
 • Dokument potwierdzający tożsamość osoby podpisującej umowę i odbierającej sprzęt.

Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

 • Dokumenty rejestrowe:
  • wypis z właściwego rejestru działalności GOSP
  • NIP
  • REGON
  • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS lub US (nie starsze niż 3 miesiące)
 • Oryginał zamówienia podpisany przez właściciela firmy lub przez inne osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy (konieczny odpis pełnomocnictwa)
 • Upoważnienie do podpisania umowy, odbioru sprzętu dla osób innych niż wymienione w pkt.2
 • Dokument potwierdzający tożsamości osoby podpisującej umowę i odbierającej sprzęt.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

 • Dokumenty tożsamości:
  • dowód osobisty
  • drugi dokument potwierdzających tożsamość
  • potwierdzenie zameldowania w postaci opłaconych rachunków za ostatni miesiąc
 • Oryginał zamówienia:
  • podpisanie umowy wynajmu
  • złożenie zwrotnej kaucji
  • wpłata zaliczki za deklarowany okres wynajmu lub okazanie potwierdzenia wykonania przelewu